kluczyki

Planujesz zakup samochodu używanego? Radzimy, jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży. Skorzystaj z naszego wzoru.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to nic innego, jak przekazanie przez sprzedającego praw własności do danego pojazdu kupującemu, który ma za nią zapłacić ustaloną w umowie kwotę.

Spisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu nie wymaga wizyty u notariusza. Warto jednak skorzystać z przygotowanego rzetelnie wzoru dokumentu, lub jeżeli sprzedający przygotował go wcześniej, warto wiedzieć, co w takiej umowie powinno się znaleźć.

Pobierz formularz umowy kupna-sprzedaży

Umowa musi być przygotowana w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Oba mają być podpisane przez kupującego i sprzedającego. Na umowie nie może zabraknąć miejsca jej zawarcia i daty.

Dodatkowo na umowie kupna-sprzedaży muszą się znaleźć nazwiska i adresy stron umowy wraz numerem i rodzajem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Takim dokumentem może być dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu.

Opis przedmiotu umowy, czyli w naszym przypadku samochodu powinien zawierać markę, model, typ, aktualny numer rejestracyjny, numer VIN, rok produkcji.

Ustalona kwotę należy wpisać zarówno cyframi, jak i słownie.

Na umowie znajduje się najczęściej zapis o tym, że samochód jest wolny od wad prawnych i stanowi wyłączną własność sprzedającego.

Dodatkowo warto zadbać, aby w dokumencie znalazł się obecny stan licznika i zapis o bezwypadkowości, jeżeli takowa deklarował sprzedający. Takie informacje nie są obowiązkowe, ale chronią nasze interesy w przypadku, gdy odkryjemy kolizyjną przeszłość samochodu lub to, że samochód miał korektę stanu przebiegu. Niestety nie każdy sprzedając y zgadza się na taki zapis.

Pobierz formularz umowy kupna-sprzedaży